Commissies

PHOTO-2022-04-01-19-02-13[7].jpg

De commissieleden zijn een belangrijke spil binnen onze vereniging

Het bestuur weet zich gesterkt door een aantal commissies. Zij spelen een belangrijke rol binnen onze vereniging. Samen met het bestuur worden activiteiten bedacht, het clubblad gemaakt en worden de zaken behartigd van de vereniging en het ras.

Wil je je ook opgeven als commissielid (graag!) dan kan dit via

secretaris@nederlandsefoxterrierclub.nl

Commissie Fokbeleid bestaande uit:

Dek- en geboorteregistratie:

Redactie clubblad "De Foxterrier":

Activiteitencommissie bestaande uit:
Jachtcommissie bestaande uit:
Contactpersoon website:

Hildeward Hoenderken

Tel. 06 - 19612907

 

Petra Van Zuthem

Tel. 06 - 26474624


Henny Zeeuw 

Tel. 06 - 45396690
E-mail:
fokbeleid@nederlandsefoxterrierclub.nl

Marijke Verboom
Tel. 06-24591548
E-mail: 
redactie@nederlandsefoxterrierclub.nl

Hendrien Smeding

Tel: 06 - 21563241

Marino Koot

Tel: 06 - 53214234

Petra van Zuthem

Tel: 06 - 26474624

Ricky Bastiaanse

Tel: 06 - 44206304
E-mail: 
activiteiten@nederlandsefoxterrierclub.nl

Linda Post

Tel. 06- 49886725

Bart Waltmans

Tel: 06 - 40552430

Jolien Meesters

Tel: 06 - 14413170

Email: jacht@nederlandsefoxterrierclub.nl