top of page

Disclaimer

Aan alle teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

De vereniging draagt geen verantwoording over de kwaliteit van specifieke fokkers ten aanzien van zaken die niet binnen het VFR vallen.

 

Fokkers die lid zijn van de N.F.C. geven daarmee aan het reglement van de vereniging te volgen, of gaan zelfs nog verder dan het VFR voorschrijft.

Wanneer je, na het lezen van de pagina's op deze website, nog vragen heeft met betrekking tot de fokkerij, kun je contact opnemen met de Commissie Fokbeleid. Alle nesten staan op deze website, het heeft geen zin contact op te nemen over de beschikbaarheid van pups. Ook over de kwaliteit van nesten of fokkers worden geen andere uitspraken gedaan dan hier op de website te vinden zijn.

bottom of page