X Sluit venster

Speciaal voor leden

Leden van de Nederlandse Foxterrier Club hebben toegang tot extra informatie.
Om deze te bereiken dient u hieronder in te loggen.

FOTO´S
LEDEN
  
Menu | Nederlandse foxterrierclub

Fokreglement

De Nederlandse Foxterrier Club heeft een VFR, Fokreglement. De doelstelling hiervan is het behoud en de verbetering van het foxterrierras, zodat de kwaliteit en de gezondheid van het ras voor nu en de toekomst gewaarborgd blijft. Alle fokkers die lid zijn van onze vereniging zijn verplicht zich te houden aan het Fokreglement van de N.F.C. Dit bestaat o.a. uit:

1. voorschriften voor het welzijn van fokdieren,
2. verplichte gezondheidsonderzoeken van fokdieren zoals een patella luxatie keuring door een specialist (patella luxatie is het van zijn plaats schieten van de knieschijf) 

het document met specialisten staat onder downloads

3. een verplichte kwalificatie van het uiterlijk door een gekwalificeerde keurmeester. Alleen bij positieve resultaten mag er gefokt worden. Ook moeten alle nesten worden geregistreerd.

Het fokken volgens het Fokreglement geeft u als foxterrierkoper een extra stuk zekerheid als u een foxterrier(pup) koopt bij de fokkers van de Nederlandse Foxterrier Club. Echter, het blijft levend materiaal waarmee gefokt wordt. Ook bij de groots mogelijke zorgvuldigheid bij het fokken kan er wel eens een afwijking voorkomen. Informatie over de nesten krijgt u bij onze pupinformante.

KOOP ALTIJD EEN PUP VIA DE PUPINFO VAN DE RASVERENIGING

Het volgens het Fokreglement fokken van foxterriers valt onder de verantwoordelijkheid van de fokker. De transactie tussen koper en verkoper geschiedt buiten de verantwoording van de rasvereniging. De Nederlandse Foxterrier Club kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van welke aard dan ook.