top of page

De Nederlandse Foxterrier Club gaat in september 2022 jachtproeven organiseren!!!!

Te weten: schottest en zweetspoorproef F

Wanneer: 10 september 2022: schottest

24 september 2022: zweetspoorproef F

Locatie: in Echt, Limburg

Kosten: Zweetspoorproef € 65,-

Schottest € 15,-


Belangrijk om te weten:

De inschrijving verloopt via MyOrweja en NIET via de vereniging. De proeven worden gepubliceerd op de Orweja-website. Je kunt dit vinden in de veldwerkkalender https://orweja.nl/veldwedstrijden/

Het is alleen mogelijk om in te schrijven met het digitale Orweja wedstrijdensysteem MyOrweja. Je kunt op voorhand al een profiel aanmaken. Hierbij is het bezit van een werkboekje vereist.

Het Orweja werkboekje is te verkrijgen door € 12,50 over te maken op rekeningnummer NL26ABNA0435597507 op naam van Commissie Jachthonden. Vergeet niet je adres bij de overschrijving te vermelden! Het werkboekje wordt je dan zo spoedig mogelijk toegezonden.

Ook kan uiteraard het rashondenlogboek, dat aangeschaft kan worden via de Raad van Beheer, hiervoor worden gebruikt.


Let op! Er kunnen maximaal 7 honden deelnemen aan de zweetspoorproef. Indien er meer honden zijn ingeschreven zal er geloot worden.


Heb je interesse in de schottest en/of zweetspoorproef of wil je meer weten, mail naar bestuurslid2@nederlandsefoxterrierclub.nl t.a.v. jachtcommissie.

bottom of page