top of page

Vacature secretaris Nederlandse Foxterrier Club

Door privéomstandigheden ziet onze secretaris zich genoodzaakt om haar functie per 1 december stop te zetten. De Nederlandse Foxterrier Club is om die reden op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die deze taak van haar overneemt.Wat ga je doen?

  • Fungeren als postadres van de vereniging en zorgen voor doorzending van de verenigingspost naar de personen en/of de commissies voor wie deze post bestemd is.

  • Behandelen van ingekomen stukken.

  • De dagelijkse correspondentie van de vereniging voeren.

  • Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen.

  • Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur.

  • Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement.

  • Op de ALV verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar.

  • Onderhouden van contacten met de RvB, NTU en samenwerkingspartners.

  • Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer van Koophandel.

  • Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.


We zoeken: Een betrokken, actieve vrijwilliger die in het bestuur van de Nederlandse Foxterrier Club wil plaatsnemen en verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken van onze vereniging.

Wij bieden jou: Een enthousiast team van medebestuurders.

Wie zijn wij? De Nederlandse Foxterrier Club is een actieve rashondenvereniging met ruim 300 leden en is aangesloten bij Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

De belangrijkste doelstelling van de Nederlandse Foxterrier Club is de gemeenschapszin bevorderen tussen haar leden, de fokkers en de andere Foxterrierliefhebbers. Zij doet dit in het belang van het ras. Belangrijke aspecten hierbij zijn het behoud en de verbetering van het ras qua gezondheid, karakter en de uiterlijke kenmerken van het hondenras.

Interesse?

Spreekt het bovenstaande je aan en is je interesse gewekt om de functie van secretaris voor onze vereniging te gaan vervullen? Dan nodigen wij je van harte uit een korte motivatiebrief en/of CV te sturen naar: secretaris@nederlandsefoxterrierclub.nl.


bottom of page