top of page

Vooraankondiging van een feestje!

Wie jarig is verdient een feestje! We hangen graag de slingers voor je op als je een lidmaatschapsjubileum bereikt. Iedereen die 12,5, 25 of 40 jaar lid is van de N.F.C. reiken we graag tijdens de aankomende clubdag in 2024 een speciaal speldje uit. De exacte datum is nog niet bekend maar de verwachting is ergens eind januari begin februari 2024. Meer informatie lees je in de nieuwsbrief, Facebook, het Clubblad of deze website.bottom of page