top of page

Wijzigingen administratiekosten en contributie per 01-01-2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt de contributie verhoogd met € 3,00 voor leden en € 1,50 voor gezins- en jeugdleden i.v.m. prijsstijgingen.

Ook de administratiekosten worden verhoogd van € 2,50 naar € 5,00.

Dit geldt alleen voor leden die voor 2017 lid zijn geworden en nog geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven.

Verder een vriendelijk doch zeer dringend verzoek: Zou je een machtiging voor het automatisch incasseren willen afgeven aan onze ledenadministratie stuur dan een mail naar ledenadministratie@nederlandsefoxterrierclub.nl


Comments


bottom of page